Enkele grammaticale en inhoudelijke correcties

Bladzijde 15, regel 21 van boven: "Persepolis" vervangen door
"Petropolis".

Bladzijde 74, 2de regel : omringd in plaats van omringt.

Bladzijde 102, regel 16 van onder : bedoeld wordt President Theodore (Ted) Roosevelt en niet Franklin Delano Roosevelt.

Bladzijde 152, regel 5 van onder: “Potsdam” vervangen door “de provincie Potznan”.

Bladzijde 199, regel 16 van onder: “leiden” vervangen door “lijden”.

Bladzijde 286, regel 8 van boven : de Europese Raad stelde de tekst van het Verdrag van Lissabon in 2007 vast en niet in 2017.

Bladzijde 310, regel 6 van onder : verwezen wordt naar voetnoot 5, die echter in het overzicht van voetnoten op bladzijde 311 ontbreekt. De voetnoot luidt: Rede van Bondspresident Frank Walter Steinmeier ter gelegenheid van de Veiligheidsconferentie in München, 14 februari 2020.INFORMATIE

Henk Letschert is de auteur van het
boek. De inhoud ervan is gebaseerd op zijn lange beroepservaring in Europa, de vele (familie)contacten die hij in Duitsland heeft én op grondige studie van een grote hoeveelheid literatuur.


Contact

Henk Letschert

Gandhiweg 7
2807RE Gouda
Nederland/Niederlande