Duitsland in europa

Twee eeuwen Duitse Europapolitiek


INHOUDSOPGAVE

de nederlaag van Napoleon bij de Völkerschlacht 1813

Hoofdstuk 1

NAPOLEON: KEIZER,TEVENS VROEDVROUW

1.1.     Napoleon, de "Hebamme" van het moderne Duitsland
1.2.     Het Congres van Wenen: "die Deutsche Frage"
1.3.     Revolutie in Duitsland
1.4.     Reactie en staatsvorming
1.5.     Duits nationalisme

hoofdstuk 2

BISMARCK DE EVENWICHTSKUNSTENAAR

2.1.       Verenigd en verdeeld
2.2.        De nachtmerries van de IJzeren kanselier
2.3.        Het Congres van Berlijn
2.4.        Bismarcks koloniale politiek


hoofdstuk 3

DE KEIZER OP RAM(P)KOERS

3.1.    De Frans-Russische Alliantie
3.2.    Een haat-liefde verhouding
3.3.    Wereldpolitiek & vlootbouw
3.4.    Omsingeling
3.5.    Langs de brandhaarden naar de catastrofe
3.6.    Aggressief nationalisme

hoofdstuk 4

IN EUROPA DOOFT HET LICHT

4.1.    Dominostenen
4.2.    De uitbarsting
4.3.    Vrede in zicht
4.4.    Revolutionaire ontwikkelingen


hoofdstuk 5

WEIMAR EN DE OPGEDRONGEN VREDE

5.1.    De ketenen van Versailles
5.2.    Weimar wankelt
5.3.    De Europapolitiek van Stresemann
5.4.    Stresemanns erfenis

hoofdstuk 6

HITLERS DUIVELSE WERELDPOLITIEK

6.1.     Het masterplan van de nationaalsocialisten
6.2.     Oorlogsvoorbereidingen
6.3.     De dictator pakt door
6.4.     Weer onder moeders vleugels
6.5.     De ineenstorting

hoofdstuk 7

VAN WEDEROPBOUW TOT WENDE

7.1.    Naoorlogse tragedie
7.2.    Blik naar het westen
7.3.    Zware etappes
7.4.    Europese integratie krijgt hand en voet
7.5.    Ostpolitik
7.6.    An ever closer Union

hoofdstuk 8

GROOTMACHT MET TEGENZIN

8.1.    "Jetzt wächtst zusammen was zusammen gehört"
8.2.    Verschoven panelen
8.3.    Op zoek naar balans
8.4.    Merkel en de Europese crises


SLOTBESCHOUWING